Havzan Mah. Yeni Meram Cad. Özdemir Apt. No:11/4 Meram / Konya
+0 332 350 45 43 / +0 332 351 38 71

By

master
“Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca e- Nabız verilerine ulaşım konusunda küçük tarafından aksi öngörülmedikçe hem küçüğün hem de velisinin yetkili olduğu, ayırtım gücüne sahip küçüğün bu hakkı bizzat kullanabileceği gibi velisinin de onun adına kullanabilmesi ile  bu duruma özgü olarak kişisel verilerin korunması hakkının nispi kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olarak...
Read More
Av. Arb. Elife Kazancı 4,5 ayda iş hukukunda uzmanlık, Ticaret hukukunda uzmanlık, Tüketici Hukukunda uzmanlık, banka ve finans hukukunda uzmanlık eğitimlerinde uygulamacı eğitimci olarak yer almış 500 kişiye eğitim vermiştir.
Read More
Türk Medeni Kanunu, eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan diğer eşi bırakmak suretiyle ortak konutta geri dönmemek üzere ayrılmasına, bazı hukuki sonuçlar bağlamıştır. Bu husus TMK md.164/1’de “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,
Read More
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ İlamsız icra takiplerinde icra takibinin başlatılması üzerine yetkili icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Başlatılan bu icra takibini durdurmak isteyen borçlu, ödeme emri kendisine tebliğinden itibaren belirtilen süre içinde borcunu ödemek veya bu emre karşı itiraz etmek zorundadır. Borçlu, belirtilen sürede borcu ödemez
Read More
LİMİTED ŞİKETLERDE SERMAYE PAYLARININ DEVRİ NASIL YAPILIR ? 6102 Sayılı TTK m.595 vd. Hükmü uyarınca 1) Pay Devir Sözleşmesi • Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. • Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde...
Read More
Tüm dünyada dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan Arabuluculuk 2013 yılında “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” ile Türk Hukuk Sistemine alternatif olarak  getirilmiştir. Bu kanun ile taraflar içinde bulundukları uyuşmazlığı…
Read More
1 2 3 4

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by