Havzan Mah. Yeni Meram Cad. Özdemir Apt. No:11/4 Meram / Konya
+0 332 350 45 43 / +0 332 351 38 71

Day

Eylül 19, 2019
Tüm dünyada dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan Arabuluculuk 2013 yılında “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” ile Türk Hukuk Sistemine alternatif olarak  getirilmiştir. Bu kanun ile taraflar içinde bulundukları uyuşmazlığı…
Read More
KIDEM TAZMİNATI   Kıdem tazminatı, işveren ile işçinin arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu tazminata hak kazanılması için işçinin yasada öngörülen asgari süre olan 1 YIL boyunca çalışmış olması gerekmektedir. Bu tazminata hak kazanılması için çalışma süresi dışında birtakım koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar;
Read More
İşçi ya da işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı nedenler olmadan feshetmesi halinde hak kazanılan tazminata ihbar tazminatı denir. Bu yazı kapsamında işçi bakımından ihbar tazminatı değerlendirilecektir. İhbar tazminatına hak kazanılabilmesi için yazılı bir iş sözleşmesi bulunması zorunluluğu…
Read More
4857 Sayılı İş Kanunu’nda işverenin hangi durumlarda iş akdini feshedebileceği belirlenmiştir. Bununla birlikte iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin hakkını korumak için kanunumuz işe iade davasını gündeme getirmiştir. İş Kanunu 20.maddesine göre iş akdi haklı neden olmadan sona erdirilen işçi belirli şartlar gerçekleştiği takdirde İŞE İADE DAVASI açabilecektir.
Read More
İŞ KAZASI: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre; İş kazası 13. maddede hükme bağlanan şu beş durumda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada…
Read More
Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, 2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Türk hukuk sistemine mahkeme dışı alternatif bir çözüm yolu olarak getirilmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile…
Read More
“Dava şartı olarak arabuluculuk” kavramı yürürlüğe giren kanun ile ilk kez Türk Hukuku’na girmekte ve işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi hususlarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmaktadır. Arabulucuya başvurulmadan…
Read More
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tarafların, ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman sözleşmeyi fesih hakkı vardır. Bu hakkın dürüstlük kurallarına ve objektif iyiniyet kurallarına uyulmadan kullanılması halinde fesih hakkının kötüye kullanılması söz konusudur. Uygulamada, 1457 sayılı kanundan farklı olarak fesih hakkını kötüye kullanan işveren…
Read More
Sendika özgürlüğünün korunduğu 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendikal tazminat yeniden düzenlenmiştir.  Bu kanunun 25. maddesi sendikal güvencenin teminatıdır.  Mülga olan 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesi ile benzerlik gösterse de önemli farklılıklar da mevcuttur.
Read More
Kat maliklerinin yönetim gideri gibi para borçlarının yanında, Ortak alanları ve kendi bağımsız bölümlerini diğer kat maliklerinin mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanma, Ana gayrimenkulün bakımı için gerekenleri yapma…  
Read More

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Our Cases

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by